شرکت سوما طب تجهیز

about us

از دیگر ماموریت های این شرکت ارائه مشاوره های تخصصی به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در جهت افزایش بهره وری آزمایشگاهی و تولید نتایج علمی قابل اعتماد توسط محققین عزیز است. شرکت سوما طب تجهیز دارای مجوز فعالیت از اداره کل تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه مرجع سلامت است . هدف این شرکت ارائه کامل ترین مواد و تجهیزات و همچنین بهترین خدمات و پشتیبانی در زمینه بیولوژی مولکولی میباشد.